Dell Inspiron 3476

Dell Inspiron 3476

9.500.000 đ
Dell Inspiron 3476 chính hãng còn mới Core i5-8250U Ram 4G Ssd 128G Màn 14” HD Máy còn mới, hàng hãng, chạy ổn mọi chức năng. Phù hợp người làm văn phòng, học online, giải trí cơ bản, game nhẹ

Dell Inspiron 3476

9.500.000 đ
Dell Inspiron 3476 chính hãng còn mới Core i5-8250U Ram 4G Ssd 128G Màn 14” HD Máy còn mới, hàng hãng, chạy ổn mọi chức năng. Phù hợp người làm văn phòng, học online, giải trí cơ bản, game nhẹ
  • Dell
  • Thankpad
Laptop
Dell Inspiron 3476

Dell Inspiron 3476

9.500.000 đ
Dell Inspiron 3476 chính hãng còn mới Core i5-8250U Ram 4G Ssd 128G Màn 14” HD Máy còn mới, hàng hãng, chạy ổn mọi chức năng. Phù hợp người làm văn phòng, học online, giải trí cơ bản, game nhẹ

Dell Inspiron 3476

9.500.000 đ
Dell Inspiron 3476 chính hãng còn mới Core i5-8250U Ram 4G Ssd 128G Màn 14” HD Máy còn mới, hàng hãng, chạy ổn mọi chức năng. Phù hợp người làm văn phòng, học online, giải trí cơ bản, game nhẹ